backgroundImg

● W świecie ludowych tradycji i obrzędów Bieszczadów

Zadanie „W świecie ludowych tradycji i obrzędów Bieszczadów” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024

Termin realizacji zadania: 22.04 – 17.10.2024 r.
Wartość zadania: 42 110,00 zł
Miejsce realizacji zadania: województwo podkarpackie, głównie gmina Baligród

Cele zadania:
1. Zachowanie kulturowej spuścizny dotyczącej tradycji z terenu Bieszczadów dotyczących m.in. obrzędów dawnej ludności. Cel ten możliwy będzie do osiągnięcia poprzez wykonanie inwentaryzacji wybranych tradycji ludności zamieszkującej niegdyś Bieszczady.
2. Przybliżenie tradycji regionu z zakresu rękodzieła. Cel osiągnięty będzie poprzez zorganizowanie 3 warsztatów.
3. Popularyzacja wśród mieszkańców gminy Baligród wiedzy na temat dawnych tradycji i obrzędów dawnych mieszkańców Bieszczadów. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację 3 prelekcji.
4. Przybliżenie tradycji Bieszczadów nastąpi poprzez przygotowanie 3 podcastów o obrzędach, zwyczajach i tradycji dawnych mieszkańców Bieszczadów.

Działania w zadaniu:
1) Inwentaryzacja wybranych tradycji ludności zamieszkującej niegdyś Bieszczady,
2) Prelekcje o obrzędach, zwyczajach i tradycji dawnych mieszkańców Bieszczadów,
3) Warsztaty dotyczące tradycji dawnej ludności zamieszkującej Bieszczady,
4) Koordynacja zadania.

Biuro projektu:
Fundacja Instytut Regionalny
35-064 Rzeszów, Rynek 16/1
e-mail: instytut.regionalny.fundacja@gmail.com
tel. 17 850 01 88