backgroundImg

Karpacki Uniwersytet Ludowy (KarpatUL)

Zadanie „Karpacki Uniwersytet Ludowy (KarpatUL)” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

Termin realizacji projektu: 01.12.2020 -31.12.2022 r.
Numer umowy o dofinansowanie: 39
Wartość projektu: 526 300,00 zł

Miejsce realizacji zadania: województwo podkarpackie (w szczególności pograniczne polsko-słowacko-ukraińskie).

Głównym celem zadania było stworzenie Karpackiego Uniwersytetu Ludowego będącego miejscem spotkań osób, instytucji i organizacji działających na rzecz promocji i popularyzacji oraz zachowania dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego.

Realizacja zadania pozwoliła na uruchomienie Karpackiego Uniwersytetu Ludowego, a za jego sprawą na:
– edukację nieformalną przedstawicieli lokalnych społeczności pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego, umożliwiającą ich rozwój osobisty i zawodowy, co przyczynia się do rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich oraz wzrostu kreatywności obywateli tego regionu,
– wzmocnienie społecznego uznania dla kompetencji zdobytych w uczeniu się innym niż formalne,
– zintensyfikowanie współpracy Wnioskodawcy, lokalnych liderów, organizacji obywatelskich, szkół z obszaru pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego,
– popularyzację i zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego,
– wzmocnienie potencjału Wnioskodawcy i lepsze zakorzenienie w środowisku lokalnym.

W ramach zadania zrealizowano następujące działania:
• Wizyta studyjna do aktywnie działających Uniwersytetów Ludowych,
• Uruchomienie Karpackiego Uniwersytetu Ludowego,
• Warsztaty karpackie, tj. garncarskie, tkackie, rzeźbiarskie, zielarskie,
• Karpackie słuchowiska nawiązujące do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Bojków i Łemków,
• Promocja Karpackiego Uniwersytetu Ludowego
• Czasopismo poświęcone dziedzictwu kulturowemu Karpat

Biuro projektu
Fundacja Instytut Regionalny
35-064 Rzeszów, Rynek 16/1
e-mail: instytut.regionalny.fundacja@gmail.com
tel. 17 850 01 88