backgroundImg

● Fredro w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim

Zadanie „Fredro w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim” dofinansowane jest z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 1.05 – 30.11.2023 r.
Wartość zadania: 15 100,00 zł
Miejsce realizacji zadania: województwo podkarpackie

Cel zadania: upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Bieszczadów i Beskidu Niskiego z którymi związana jest historia rodziny Fredrów.

Cele szczegółowe:
1) Popularyzacja dziedzictwa kulturowego Bieszczadów i Beskidu Niskiego wśród mieszkańców województwa podkarpackiego poprzez działania edukacyjne (słuchowiska on-line);
2) Edukacja dzieci i młodzieży na temat życia i twórczości Aleksandra Fredry (konkurs plastyczny).

Działania w projekcie:
1) Prelekcje on-line dotyczące dziedzictwa kulturowego Bieszczadów i Beskidu Niskiego (8 prelekcji/słuchowisk);
2) Konkurs plastyczny dot. twórczości Aleksandra Fredry

Biuro projektu:
Fundacja Instytut Regionalny
35-064 Rzeszów, Rynek 16/1
e-mail: instytut.regionalny.fundacja@gmail.com
tel. 17 850 01 88