backgroundImg

Uniwersytet

Cele Karpackiego Uniwersytetu Ludowego:

● edukacja nieformalna przedstawicieli lokalnych społeczności pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego, umożliwiająca ich rozwój osobisty i zawodowy, co przyczynia się do rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich oraz wzrostu kreatywności obywateli tego regionu,
● wzmocnienie społecznego uznania dla kompetencji zdobytych w uczeniu się innym niż formalne,
● zintensyfikowanie współpracy Fundacji, lokalnych liderów, organizacji obywatelskich, szkół z obszaru pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego,
● popularyzacja i zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego.

 

REGULAMIN KARPACKIEGO UNIWERSYTETU LUDOWEGO

 

Karpacki Uniwersytet Ludowy został utworzony z w ramach zadania „Karpacki Uniwersytet Ludowy (KarpatUL)” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030