backgroundImg

Wykłady karpackie

SŁUCHOWISKA KARPACKIE ONLINE

(link do spotkań dostępny pod adresem https://www.facebook.com/karpacki.uniwersytet.ludowy)

I. „Obrzędowość Bojków i Łemków” – 20.09.2022 r., godz. 15:00
Prowadzący: Stanisław Drozd – kierownik Gminnego Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków oraz Regionalnego Centrum Kultury w Myczkowie. Pracownik Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Polańczyku od 2013 roku. Emerytowany nauczyciel historii i pasjonat historii regionalnej. Na bazie gromadzonych przez lata wraz z uczniami i lokalnym społeczeństwem eksponatów, zainicjował i wspólnie z ówczesnymi władzami Gminy Solina założył w/w muzeum, które oficjalnie otwarte zostało w 2013 r. Muzeum w dalszym ciągu cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających Bieszczady turystów.

II. „Kuchnia Bojków i Łemków” – 22.09.2022 r. godz., 17:00
Prowadzący: Krzysztof Zieliński – historyk sztuki, regionalista, dziennikarz, autor szeregu książek i artykułów dotyczących dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego i obszarów pogranicza. Jednak tematyka, z którą najczęściej jest utożsamiany to kulinaria w ujęciu historycznym. Jest autorem pierwszej pracy podsumowującej dorobek historyczny kulinariów na terenie województwa, jak i szeregu przewodników kulinarno-turystycznych po regionie oraz współtwórcą działającego od 2013 r. Szlaku Kulinarnego Podkarpackie Smaki, jednego z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce, którego animatorem jest Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Od lat uczestnik szeregu komisji jurorskich oceniających w konkursach tradycyjne dania i potrawy przygotowywane przez Koła Gospodyń Wiejskich.

                 

III. „Wierzenia i legendy Bojków i Łemków” – 6.10.2022 r. godz., 17:00
Prowadzący: Andrzej Potocki – z pochodzenia rymanowianin. Pisarz, historyk-regionalista, dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny, animator kultury i pedagog. Jest autorem trzydziestu trzech książek, ale jego teksty znalazły się również w kilkudziesięciu wydawnictwach zbiorowych, albumach i tomikach poezji. W swoich książkach preferuje tematykę bieszczadzką. Zajmuje się także historią regionalną społeczności żydowskiej i wschodniosłowiańskich grup etnicznych zamieszkujących Podkarpacie. Jego materiały dziennikarskie od kilkudziesięciu lat znaleźć można w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Natomiast dla telewizji publicznej, z którą związany był blisko ćwierć wieku, realizował ponad 650 filmów, reportaży i felietonów. Jego książki i filmy cieszą się niezmiennie dużą popularnością wśród przynajmniej dwóch pokoleń miłośników Bieszczadów.

IV. „Wykorzystywanie roślin w codziennym życiu Bojków i Łemków” – 17.10.2022 r., godz. 18:00
Prowadzący: dr hab. Łukasz Łuczaj, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, etnobotanik i ekolog roślin. Dokumentuje wiedzę tradycyjną dotycząca dzikich roślin jadalnych. Promuje tworzenie ogrodów z rodzimych gatunków roślin. Prowadził badania terenowe m.in. w Chinach, Laosie, Gruzji i na Bałkanach. Autor książek o przyrodzie, programów telewizyjnych, prowadzi blogi i videoblogi (youtube) o roślinach.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/99114147041?pwd=T3Rjdyt5MWk2U1lCOW90VnIwVG04QT09

  

V. „Rośliny w przydomowych ogródkach Bojków i Łemków” – 19.10.2022 r., godz. 17:30
Prowadząca: dr inż. arch. kraj. Agata Gajdek, architekt krajobrazu, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, obecnie adiunkt i kierownik Pracowni Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania zawodowe obejmują miejskie tereny zieleni ze szczególnym uwzględnieniem terenów zabaw dla dzieci i parków kieszonkowych oraz tradycje i zwyczaje w zakresie kształtowania ogrodów wiejskich.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/98199658862?pwd=bzAvRkFDWFVqM1RHbDIrdFlSNWZUdz09

VI. „Muzyka i instrumenty Bojków i Łemków” – 25.10.2022 r., godz. 17:00
Prowadzący: dr Michal Smetanka, producent ludowych instrumentów muzycznych, artysta, nauczyciel, multiinstrumentalista, kolekcjoner, kompozytor. Koncentruje się na produkcji oryginalnych ludowych instrumentów muzycznych, na których gra od 1996 roku. Jego instrumenty muzyczne odwiedziły wystawy i prezentacje chyba na wszystkich kontynentach, wchodzą w skład zbiorów wielu kolekcjonerów, muzyków i w kraju i za granicą. W jego artystycznym repertuarze dominują oryginalne pieśni z Karpat, szczególnie te, które są związane z kulturą pasterską. Jako solista występował gościnnie w wielu zespołach folkowych, występował na wielu festiwalach i koncertował na Słowacji i różnych miastach Europy i Azji. Jest autorem osiem płyt kompaktowych, współautorem licznych nagrań dźwiękowych, publikacji i artykułów dotyczących ludowej kultury muzycznej. W roku 2008 został wyróżniony prestiżową nagrodą przyznawaną twórcom ludowym – Król Europejskiego Rzemiosła Ludowego 2008. Prowadzi unikalne muzeum ludowych instrumentów muzycznych, którego zbiory, oprócz instrumentów karpackich, tworzą również ciekawe eksponaty muzycznych kultur z całego świata. Aktywnie zajmuje się komponowaniem i aranżacją muzyczną, koncertuje ze swoją muzyką, która wywodzi się nie tylko od starej muzyki Karpat, ale także od duchowej i sakralnej muzyki, oraz muzycznych kultur innych części świata. Rezultatem wymienionych jego działań są muzyczne projekty KarpaTon, KarpatArt, KarpaAtman, KarPattern i KarpatMater.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/96089251180…

 

VII. „Architektura Bojków i Łemków” – 9.11.2022 r., godz. 17:00
Prowadzący: dr inż. arch. Marek Gransicki, czynny zawodowo architekt, cieśla i technolog drewna, wykładowca akademicki. Autor szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Badacz architektury regionalnej i zabytkowej, miłośnik tradycji budownictwa polskiego. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, z 1996 roku, dyplomant Profesora Wiktora Zina. Promuje potrzebę zachowania dziedzictwa regionalnego w architekturze, we współczesnej formie, uwzględniającej wytyczne gospodarki zrównoważonej, oszczędności energetyczne i ekologiczne w zakresie technologii stosowanych w budownictwie indywidualnym. Założyciel i administrator grupy Poszukiwacze Zaginionej Architektury na platformie Facebook.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/93683690857?pwd=Mm1WSEQ2Z1pKdFNTaVE1cHRYK25rdz09

VIII. „Tradycyjne zdobnictwo Bojków i Łemków” – 14.11.2022 r., godz. 17:00
Prowadzący: mgr inż. arch. Andrzej Bruno Kutiak, (ur. 1987 w Rzeszowie) z wykształcenia architekt i historyk sztuki. Zajmuje się propagowaniem i ożywianiem lokalnych tradycji w architekturze oraz szeroko pojętym wzornictwie. Bada różnorodne zabytki architektury: od tych bliskich podkarpackich, po te starożytne w Egipcie. W ostatnich latach związany z Politechniką w Monachium, gdzie w ramach doktoratu dokumentował renesansowe dwory Górnych Łużyc. Działający także na polu malarstwa i grafiki. Członek Międzynarodowej Sieci na rzecz Tradycyjnego Budownictwa, Architektury i Urbanistyki (INTBAU) i Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Autor licznych publikacji dotyczących architektury, opieki nad zabytkami oraz pierwszego w swoim rodzaju wzornika ornamentyki dla regionu: „Motywy z Podkarpacia”.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/96940089501?pwd=U0tYWkhWdTFCL1htSHY3UDZhUnFxdz09

            

IX „Ubiór Bojków i Łemków” – 18.11.2022 r., godz. 17:00
Prowadząca: Marianna Jara – urodzona w Galicji na Ukrainie i zakochana w Galicji, swojej małej ojczyźnie. Sanoczanka z wyboru od 1992 r. Muzyk, dyrygent, kompozytor, teolog, psalmista, rękodzielnik, tłumacz, pedagog, nauczyciel, aktor, scenarzysta, projektant strojów ludowych karpackich, działacz społeczny, animator kultury. Nauczyciel języka ukraińskiego w SP nr 2 w Sanoku. W Ustrzyckim Domu Kultury prowadzi zajęcia z emisji głosu. Dyrygent Chóru Prawosławnej Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej (dziś Przemysko-Gorlickiej) „IRMOS”. Dyrygent i założyciel Zespołu Kobiecego Pieśni Karpat „Widymo” w Sanoku. Wiceprzewodnicząca Sanockiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Współredaktor wyd. „CERKOWNYJ KAŁENDAR” Diecezji Przemysko-Gorlickiej. Współpracuje m.in. z Uniwersytetem Ludowym Rękodzieła Artystycznego w Woli Sękowej, jako Wykładowca ornamentyki karpackiej, „Teatrem formy Parra” w Ustrzykach Dolnych, „Teatrem w drodze Agrada”, Zespołem „Łopienka” z Cisnej, Zespołem „Spiwanka” z Mokrego oraz Zespołem „Łem My” z Komańczy. Ma swój udział w około 20 nagraniach płyt CD oraz liczne nagrania do radia i Telewizji Polskiej i Ukraińskiej. Gra m.in. na pianinie, bandurze, lirze korbowej.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/93562781268?pwd=bmFuMDVyUUFTSnhvUXBJdHlmVXJEUT09

X. „Życie codzienne Bojków i Łemków” – 23.11.2022 r., godz. 17:00
Prowadząca: Mirosława Kopystiańska, doktor nauk humanistycznych, pracuje zarodowo jako finansista. W latach 2004–2005 dyrektor Galerii Słowiańskiej w Krakowie. Od 2014 r. jest reprezentantem społeczności łemkowskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach łemkowskich, w szczególności dotyczą aspektów prawno-historyczno-politycznych po transformacji ustrojowej w Polsce w 1989 r. Czynnie działa na rzecz ochrony i zachowania kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Jest redaktorem opracowania pt. „Wielokulturowość Małopolski”, współautorką artykułów popularnonaukowych i publicystycznych. Członek organizacji i fundacji społecznych działających na rzecz międzynarodowego dialogu i tolerancji. Była członkiem Zespołu Pieśni i Tańca Łemkowyna prowadzanego przez Jarosława Trochanowskiego. W 2018 r. odznaczona Medalem Św. Maksyma Gorlickiego (Prawosławnej Diecezji Przemysko-Gorlickiej.).

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/96217938835?pwd=REphZzJMb2hjQnpMVWR3ODh3bGdQQT09