backgroundImg

Wykłady karpackie

Słuchowiska w formie wykładów dostępne pod adresem https://www.youtube.com/@fundacjainstytutregionalny8980

Tematyka słuchowisk nawiązuje do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Karpat (w tym pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego)

Słuchowiska karpackie

 1. Rośliny w przydomowych ogródkach Bojków i Łemków.
 2. Wykorzystywanie roślin w codziennym życiu Bojków i Łemków.
 3. Obrzędowość Bojków i Łemków.
 4. Tradycyjne zdobnictwo Bojków i Łemków.
 5. Ubiór Bojków i Łemków.
 6. Kuchnia Bojków i Łemków.
 7. Wierzenia i legendy Bojków i Łemków.
 8. Życie codzienne Bojków i Łemków.
 9. Muzyka i instrumenty Bojków i Łemków.
 10. Architektura Bojków i Łemków.
 11. Praktyka wypasu kulturowego wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kultury.
 12. Znaczenie dzikich roślin w kulturze dawnych Karpat -Bieszczady i Beskid Niski.
 13. Łemkowski krajobraz znaczony krzyżami.
 14. Karpaty – dziedzictwo – przestrzeń kulturowa.
 15. Marka ochronna „Górolsko Swoboda produkt Regionalny@.
 16. Najstarsze bieszczadzkie świątynie drewniane i ich związek z architekturą krajobrazu.

Słuchowiska dotyczące dziedzictwa kulturowego Bieszczadów i Beskidu Niskiego

 1. Historia rodziny Fredrów w Bieszczadach.
 2. Ziemiaństwo w Bieszczadach od 2. połowy XIX w. do wybuchu II wojny światowej.
 3. Różnorodność etniczna w Bieszczadach i Beskidzie Niskim od 2. połowy XIX w. do wybuchu II wojny światowej.
 4. Życie codzienne Cyganów w Bieszczadach w okresie międzywojennym.
 5. Historia przemysłu naftowego na terenie Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórzy.
 6. Rzemiosło społeczności zamieszkującej Bieszczady i Beskid Niski.
 7. Historia uzdrowisk w Bieszczadach i Beskidzie Niskim.
 8. Stosunki wyznaniowe w Bieszczadach i Beskidzie Niskim.