backgroundImg

Wykłady karpackie

Wykłady karpackie przybliżają dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Karpat, w tym głównie pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Wykłady prowadzone są z uwzględnieniem grundtvigiańskiej metody dydaktycznej czerpiącej z tradycji i bogactwa kulturowego lokalnej społeczności.Słuchowiska prowadzone są przez ekspertów mających wiedzę z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Karpat.