backgroundImg

● Wsparcie infrastrukturalne i programowe Karpackiego Uniwersytetu Ludowego

Zadanie „Wsparcie infrastrukturalne i programowe Karpackiego Uniwersytetu Ludowego” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

Termin realizacji projektu: 01.01.2023 -31.12.2025 r.
Numer umowy o dofinansowanie: 5/I/PWRUL/2023
Wartość projektu: 850 816,00 zł

Miejsce realizacji zadania: województwo podkarpackie, a w szczególności powiat leski, gmina Baligród

Głównym celem zadania jest wsparcie infrastrukturalne i programowe Karpackiego Uniwersytetu Ludowego, działającego na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące działania:
• Kursy stacjonarne dla osób dorosłych (kurs z wykorzystania roślin dzikorosnących, ceramika karpacka, kurs karpacki, kurs fotograficzny);
• Wydanie poradnika budowlanego w zakresie rozpoznawania wartości wymiernej obiektów zabytkowych i długowiecznych, drewnianych i murowanych;
• Doposażenie Karpackiego Uniwersytetu Ludowego;
• Karpackie słuchowiska nawiązujące do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Karpat
• Promocja Karpackiego Uniwersytetu Ludowego
• Czasopismo poświęcone dziedzictwu kulturowemu Karpat.

Biuro projektu
Fundacja Instytut Regionalny
35-064 Rzeszów, Rynek 16/1
e-mail: instytut.regionalny.fundacja@gmail.com
tel. 17 850 01 88