backgroundImg

Ogłoszenia projektowe

Zaproszenie do poprowadzenia warsztatów tkackich_4.03.2024 r.

Zaproszenie do poprowadzenia kursu z wykorzystania roślin dzikorosnących_4.03.2024 r.

Zaproszenie do poprowadzenia warsztatów garncarskich_1.03.2024

Zaproszenie do poprowadzenia kursu ceramicznego_26.02.2024 r.

Wyłonienie Wykonawcy na opracowanie tematu oraz jego wygłoszenie w formie wykładu online_21.08.2023 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 11.08.2023 r. dotyczące opracowania tematu i jego wygłoszenia

Wyłonienie Wykonawcy na opracowanie tematu oraz jego wygłoszenie w formie wykładu online_10.08.2023 r.

Wyłonienie Wykonawcy na przygotowanie i poprowadzenie prelekcji online_4.08.2023 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 24.07.2023 r. dotyczące opracowania tematu i jego wygłoszenia w formie wykładu on-line

W związku z sezonem urlopowym termin składania ofert na opracowanie tematu i jego wygłoszenie w formie wykładu on-line zostaje wydłużony do 9.08.2023 r.

Zapytanie ofertowe_opracowanie tematu oraz jego wygłoszenie w formie wykładu on-line_14.07.2023

Zaproszenie do przygotowania i poprowadzenia prelekcji online

Zaproszenie do poprowadzenia warsztatów zielarskich oraz kulinarnych

Zaproszenie do poprowadzenia kursu fotograficznego

Wyłonienie Wykonawcy_wykonanie domku narzędziowego_14.11.2022

Wyłonienie Wykonawcy_zakup i dostawa namiotu_14.11.2022

Zapytanie ofertowe_wykonanie domku narzędziowego_3.11.2022

Zapytanie ofertowe_zakup i dost. namiotu wraz z niezbędnym wyposażeniem_3.11.2022