backgroundImg

Projekty

Fundacja realizuje zadania o charakterze edukacyjnym m.in. w formie warsztatów, wydarzeń kulturalnych i słuchowisk dotyczących popularyzacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu oraz zadania wspierające sektor obywatelski, a także aktywizację społeczności lokalnych.