backgroundImg

● Rozwój potencjału instytucjonalnego Fundacji Instytut Regionalny

Zadanie „Rozwój potencjału instytucjonalnego Fundacji Instytut Regionalny” finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.


Termin realizacji zadania: 01.09.2022 -31.12.2024 r.
Numer umowy o dofinansowanie: 52/PROO/1a/2022
Wartość zadania: 429 000,00 zł


Miejsce realizacji zadania: województwo podkarpackie (w szczególności pograniczne polsko-słowacko-ukraińskie).

Realizacja zadania spowoduje:
• wzrost zasięgu i znaczenia działalności organizacji z punktu widzenia rozwoju instytucjonalnego, działalności misyjnej oraz w stosunku do jej interesariuszy i otoczenia w którym działa,
• zapewnienie stabilności finansowej Wnioskodawcy, wypracowanie rozwiązań służących optymalizacji jego działalności oraz ugruntowaniu źródeł finansowania działalności (za sprawą Karpackiego Uniwersytetu Ludowego),
• dywersyfikację źródeł finansowania (uniezależnienie się od środków pomocowych – grantów i rozwój działalności/oferty Karpackiego Uniwersytetu Ludowego),
• zachowanie ciągłości działania Fundacji i zapewnianie trwałego miejsca pracy oraz usprawnienia działalności organizacji.


W ramach zadania zostaną zrealizowane:
• Opracowanie lub aktualizacja strategii rozwoju organizacji;
• Rozwój Karpackiego Uniwersytetu Ludowego, w tym organizacja warsztatów karpackich z następujących tematów:
– warsztaty haftu karpackiego/tworzenia biżuterii koralikowej,
– warsztaty zielarskie,
– warsztaty kulinarne,
– warsztaty tkackie,
– warsztaty garncarskie,
– warsztaty fotograficzne.
• Promocja i budowa partnerstwa,
• Podniesienie kwalifikacji personelu
• Ewaluacja


Biuro projektu:
Fundacja Instytut Regionalny
35-064 Rzeszów, Rynek 16/1
e-mail: instytut.regionalny.fundacja@gmail.com
tel. 17 850 01 88