backgroundImg

● Na pomoc przyrodzie

Inicjatywa lokalna „Na pomoc przyrodzie” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (Patron dla grupy nieformalnej).

Termin realizacji projektu: 01.06.2023 – 20.10.2023 r.
Numer umowy o dofinansowanie: NR 13/IV/MB/2023/ŚEP/4/PIL/2023
Wartość projektu: 7 440,00 zł

Miejsce realizacji zadania: Bystre (gmina Baligród)

Głównym celem projektu jest popularyzacja wśród mieszkańców Podkarpacia, głównie mieszkańców gminy Baligród zachowań proekologicznych poprzez doposażenie ogrodu permakulturowego w Bystrym oraz działania dla młodzieży.

W ramach projektu zostaną zrealizowane:
• Doposażenie ogrodu permakulturowego w miejscowości Bystre;
• wykład dla młodzieży „ZADBAJMY O PLANETĘ”;
• Konkurs plastyczny „ZERO WASTE”.

Biuro projektu:
Fundacja Instytut Regionalny
35-064 Rzeszów, Rynek 16/1
e-mail: instytut.regionalny.fundacja@gmail.com
tel. 17 850 01 88