backgroundImg

Ogród permakulturowy – powrót do natury

Inicjatywa lokalna „Ogród permakulturowy – powrót do natury” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (Patron dla grupy nieformalnej)


Termin realizacji projektu: 01.06.2022 – 15.11.2022 r.
Numer umowy o dofinansowanie: NR 20/IV/MB/2022/SEP/4/PIL/2022
Wartość projektu: 6 925,00 zł

Miejsce realizacji zadania: Bystre (gmina Baligród)

Głównym celem projektu była popularyzacja wśród mieszkańców gminy Baligród działań na rzecz powrotu do samo gospodarowania w naturze poprzez stworzenie ogrodu permakulturowego w Bystrym przy Karpackim Uniwersytecie Ludowym.

W ramach projektu zostały zrealizowane:
• Inwentaryzacja terenu i otoczenia w miejscowości Bystre;
• Warsztaty dla dzieci z budowania domków dla owadów;
• Stworzenie ogrodu permakulturowego.

Biuro projektu:
Fundacja Instytut Regionalny
35-064 Rzeszów, Rynek 16/1
e-mail: instytut.regionalny.fundacja@gmail.com
tel. 17 850 01 81