backgroundImg

Struktura

Organem prowadzącym Karpacki Uniwersytet Ludowy jest Fundacja Instytut Regionalny z siedzibą w Rzeszowie.

Fundacja Instytut Regionalny
Bystre 39,
38-606 Baligród
Adres mailowy: instytut.regionalny.fu[email protected]
Tel: 178528526
NIP: 8133708191
KRS: 0000574812
REGON: 362459070