backgroundImg

Questy

Questing to rodzaj gry terenowej polegającej na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i tworzeniu nieoznakowanych szlaków, wędrując nimi uczestnicy kierują informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach.


Celem questingu jest rozwijanie poczucia tożsamości z danym regionem, upowszechnianie wyjątkowych miejsc wyróżniających się krajobrazem, przyrodą, czy dziedzictwem kulturowym.