backgroundImg

Warsztaty karpackie

W dniach 16-17 lipca 2022 r. w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre zorganizowane zostały warsztaty rzeźbiarskie. Warsztaty poprowadziła Maria Kondrat – plastyczka, malarka, rzeźbiarka, rękodzielniczka, początkująca ceramiczka. Absolwentka Wydziału Sztuki UR, Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie, wielu kursów plastycznych, rękodzielniczych i teatralnych. W warsztatach udział wzięło 10 uczestników. Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się od prezentacji na temat dziedzictwa kulturowego Karpat, uczestnicy zostali zapoznani z techniką wykonania płaskorzeźby, po czym samodzielnie zaprojektowali własną płaskorzeźbę i rozpoczęli pracę w desce lipowej. Podczas drugiego dnia warsztatów uczestnicy kończyli prace nad płaskorzeźbą. Następnie każdy z nich otrzymał klocek lipowy i poznał technikę wykonania rzeźby pełnej. Na zakończenie warsztatów uczestnicy wspólnie zaprezentowali swoje prace.

     

W dniach 20 i 21 sierpnia 2022 r. w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w Bystrem zorganizowane zostały warsztaty zielarskie prowadzone przez Adama Szarego – biologa z Bieszczadzkiego Parku Narodowego, specjalizującego się w fitosocjologii, ochronie przyrody i etnobotanice.
W warsztatach udział wzięło 15 uczestników. Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się od prezentacji obejmującej teoretyczne podstawy etnobotaniki, następnie uczestnicy wyruszyli w teren w celu przeglądnięcia różnych siedlisk, po drodze każda z osób zebrała własny zestaw ziół. Po powrocie ze spaceru materiał roślinny został oznaczony. Po południu rozpalono ognisko, a uczestnicy pod okiem prowadzącego ugotowali zupę z zebranych wcześniej ziół. Po jej degustacji odbyła się prelekcja na temat praktycznego zastosowania ziół przez ludy zamieszkujące Karpaty. Drugi dzień warsztatów uczestnicy rozpoczęli od wysłuchania wykładu na temat roślin w zastosowaniu magicznym, religijnym i symbolicznym. Po wykładzie grupa udałą się na spacer celem poznania miejsc związanych z człowiekiem, gdzie człowiek świadomie lub nieświadomie wywarł piętno na miejscowej szacie roślinnej. Na zakończenie warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się z wybranymi aspektami kultury, w których rośliny zakorzeniły się w odniesieniach symbolicznych, m.in. symbole roślinne w poezji i malarstwie, roślina obecna w dawnym i obecnym języku, roślina w dawnych i współczesnych obrzędach religijnych.

  

W dniach 13 i 27 sierpnia 2022 r. w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre zorganizowane zostały warsztaty ceramiczne. Warsztaty poprowadziła Katarzyna Ziomek – absolwentka Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie, mieszkanka Podkarpacia od 2014 roku, posiadająca swoją pracownię PePesza Ceramik w Woli Sękowej. W warsztatach ceramicznych udział wzięło 15 uczestników. 13 sierpnia warsztaty rozpoczęły się od zapoznania uczestników z podstawowymi pojęciami i narzędziami związanymi z ceramiką. Następnie uczestnicy rozpoczęli prace z gliną poprzez tworzenie prostych form za pomocą techniki wyciskania z kuli oraz techniki wałeczków. Każdy z uczestników wykonał misę, bądź paterę oraz niewielkie formy jak ptaszki, czy pisanki. Na zakończenie spotkania prowadząca omówiła plan na następny dzień warsztatów. Ulepione wyroby pozostawiono do wyschnięcia na kolejny tydzień po czym wypalono na biskwit w piecu do ceramiki. W dniu 27 sierpnia uczestnicy spotkali się po raz drugi aby ozdobić swoje prace. Grupa została zapoznana z pojęciami kurczliwości gliny pod wpływem temperatury, a następnie rozpoczęto prace nad malowaniem prac angobami, szkliwieniem a także odymianiem przy pomocy palnika, starych gazet i trawy. Warsztaty zakończyły się omówieniem krzywej wypału i załadowaniem pieca. Po wypaleniu piękne i kolorowe dzieła zostały odebrane przez uczestników.

   

W dniach 3 – 4 września 2022 r. w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w Bystrem zorganizowane zostały warsztaty tkackie prowadzone przez Ľubicę Talarovičovą – pochodzącą z miejscowości Snina na Słowacji nauczycielkę plastyki w szkole podstawowej oraz wolontariuszkę w Organizacji Dziecięcej FÉNIX.
Warsztaty zostały zorganizowane dla 10 uczestników. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu na temat historii tkania oraz podstaw klasycznego tkania na krosnach. Następnie prowadząca zaprezentowała grupie własne wyroby utkane na krosnach oraz technikę tkania na dużym krośnie. Po obiedzie rozpoczęto część praktyczną warsztatów, tj. przygotowanie projektu oraz praca na małych krosnach. Drugi dzień warsztatów poświęcony był dokończeniu pracy na małych krosnach oraz poznanie techniki filcowania, tworzenia pomponów oraz Przygotowaniu własnoręcznie wykonanego guzika.

   

Warsztaty zrealizowane zostały w ramach zadania „Karpacki Uniwersytet Ludowy (KarpatUL)” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.