backgroundImg

Aktualności

Słuchowiska dotyczące dziedzictwa kulturowego Bieszczadów i Beskidu Niskiego

I. „Ziemiaństwo w Bieszczadach od 2. połowy XIX w. do wybuchu II wojny światowej” – 30.08.2023 r., godz. 17:00
Prowadzący: Dr Łukasz Bajda – Historyk, regionalista, przewodnik beskidzki i okazjonalnie dziennikarz. W 2015 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Humanistycznym UMCS. Od urodzenia związany z Podkarpaciem, dzieciństwo spędził w Bieszczadach. Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”, wychowanek SKPB Lublin. Autor licznych publikacji poświęconych historii i atrakcjom turystycznym Podkarpacia, w tym kilkunastu książek.

II. „Historia uzdrowisk w Bieszczadach i Beskidzie Niskim” – 5.09.2023 r., godz. 17:00
Prowadzący: Dr hab. Robert Lipelt – prof. UP, pracownik Instytutu Społecznego Uczelni Państwowej w Sanoku. Jego zainteresowania badawcze w zakresie historii społecznej i gospodarczej Galicji i krajów koronnych Austrii w XVIII-XX w. skupiły się wokół problematyki: rolnictwa, leśnictwa, historii medycyny i kultury uzdrowiskowej. Członek PTH, Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, przewodniczący Rady Muzealnej Muzeum Historycznego w Sanoku, członek Rady Naukowo-Społecznej LKP Lasy Bieszczadzkie. Autor pięciu książek, redaktor wielu publikacji oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

III. „Historia przemysłu naftowego na terenie Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórzy” – 6.09.2023 r., godz. 17:00
Prowadzący: Dr Łukasz Bajda – Historyk, regionalista, przewodnik beskidzki i okazjonalnie dziennikarz. W 2015 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Humanistycznym UMCS. Od urodzenia związany z Podkarpaciem, dzieciństwo spędził w Bieszczadach. Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”, wychowanek SKPB Lublin. Autor licznych publikacji poświęconych historii i atrakcjom turystycznym Podkarpacia, w tym kilkunastu książek.

IV. „Historia rodziny Fredrów w Bieszczadach” – 11.09.2023 r., godz. 18:00
Prowadzący: Dr Łukasz Bajda – Historyk, regionalista, przewodnik beskidzki i okazjonalnie dziennikarz. W 2015 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Humanistycznym UMCS. Od urodzenia związany z Podkarpaciem, dzieciństwo spędził w Bieszczadach. Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”, wychowanek SKPB Lublin. Autor licznych publikacji poświęconych historii i atrakcjom turystycznym Podkarpacia, w tym kilkunastu książek.

V. „Rzemiosło społeczności zamieszkującej Bieszczady i Beskid Niski” – 5.10.2023 r., godz. 18:00
Prowadzący: Marcin Krowiak – Z wykształcenia historyk od ponad 20 lat związany zawodowo z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Pełnił funkcję kustosza a od roku 2023 kieruje muzeum jako dyrektor. Jest autorem publikacji związanych z historią i etnografią dawnego pogranicza. Głównymi zainteresowaniami jest historia i etnografia regionalna oraz turystyka górska.

VI. „Różnorodność etniczna w Bieszczadach i Beskidzie Niskim od 2. połowy XIX w. do wybuchu II wojny światowej” – 23.10.2023 r., godz. 18:00
Prowadzący: Dr Tomasz Kosiek – Antropolog społeczno-kulturowy, absolwent poznańskiej etnologii (IAiE UAM), adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stypendysta między innymi Funduszu Wyszehradzkiego i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Interesują go procesy tożsamościowe w społecznościach mniejszościowych, a także zagadnienia pamięci społecznej na pograniczach oraz migracje. Prowadzi badania etnograficzne w Polsce, Ukrainie i Rumunii, głównie w Karpatach. Obecnie prowadzi badania na temat lokalnej ekonomii w Karpatach Wschodnich. Jest także autorem wystawy etnograficznej „Polifonia pamięci na granicach karpackich światów” prezentowanej w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie.

VII. „Stosunki wyznaniowe w Bieszczadach i Beskidzie Niskim” – 25.10.2023 r., godz. 18:00
Prowadzący: Robert Bańkosz – Jest Głównym Specjalistą ds. turystyki Urzędu Miasta Sanoka – Centrum Informacji Turystycznej. Jest przewodnikiem beskidzkim kl. I, pilotem wycieczek turystycznych, przewodnikiem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, przewodnikiem Muzeum Historycznego w Sanoku, członkiem komisji egzaminacyjnej przewodników górskich przy Marszałku Województwa Podkarpackiego, współzałożycielem, a następnie wieloletnim wiceprezesem i prezesem Stowarzyszenia Przewodników Beskidzkich „Karpaty”, przewodniczącym Rady Fundacji Bieszczadzkiej, Wiceprezesem Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, członkiem PTTK „Ziemia Sanocka”, członkiem Bieszczadzkiego Towarzystwa Cyklistów w Ustrzykach Dolnych, członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka.

VIII. „Życie codzienne Romów w Bieszczadach w okresie międzywojennym” – 27.10.2023 r., godz. 18:00
Prowadzący: Robert Bańkosz – Jest Głównym Specjalistą ds. turystyki Urzędu Miasta Sanoka – Centrum Informacji Turystycznej. Jest przewodnikiem beskidzkim kl. I, pilotem wycieczek turystycznych, przewodnikiem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, przewodnikiem Muzeum Historycznego w Sanoku, członkiem komisji egzaminacyjnej przewodników górskich przy Marszałku Województwa Podkarpackiego, współzałożycielem, a następnie wieloletnim wiceprezesem i prezesem Stowarzyszenia Przewodników Beskidzkich „Karpaty”, przewodniczącym Rady Fundacji Bieszczadzkiej, Wiceprezesem Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, członkiem PTTK „Ziemia Sanocka”, członkiem Bieszczadzkiego Towarzystwa Cyklistów w Ustrzykach Dolnych, członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka.

Czytaj również

postImg

Kurs karpacki

10 lipca 2024

KURS KARPACKI Kurs składa się z pięciu dwudniowych spotkań i jest skierowany do osób pełnoletnich. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. Kurs składa się dwudniowych warsztatów tkackich, warsztatów z karpackiej biżuterii koralikowej, warsztatów rzeźbiarskich, warsztatów z kuchni karpackiej oraz warsztatów linorytu. Wszystkie warsztaty składać się będą z części teoretycznej i praktycznej. Tym, co łączyć będzie wszystkie […]

KURS Z WYKORZYSTANIA ROŚLIN DZIKOROSNĄCYCH PODSTAWOWE INFORMACJEKurs składa się z czterech dwudniowych spotkań i jest skierowany do osób pełnoletnich. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. Spotkania będą składać się z części teoretycznej i praktycznej, w trakcie, których omówione zostaną rośliny naturalnie występujące w Karpatach i wykorzystywane przez ludność zamieszkującą niegdyś region. Podczas spotkań uczestnicy zostaną zapoznani […]

postImg

Warsztaty tkackie

13 czerwca 2024

Warsztaty są prowadzone w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre (powiat leski).  Karpacki Uniwersytet Ludowy mieści się pod adresem Bystre 39, 38-606 Baligród.  Warsztaty skierowane są do osób pełnoletnich. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób, aby wiedza teoretyczna miała bezpośrednie odbicie w wykonywanych ćwiczeniach praktycznych. Stopień trudności dostosowany do indywidualnych […]

Szanowni Państwo,Fundacja Instytut Regionalny w ramach zadania „W świecie ludowych tradycji i obrzędów Bieszczadów” zaprasza chętnych do udziału w prelekcji na temat obrzędów, zwyczajów i tradycji dawnych mieszkańców Bieszczadów związanych z okresem letnim, która odbędzie się 20 czerwca 2024 r. o godzinie 16:30 w Karpackim Uniwersytecie Ludowym (Bystre 39,38-606 Baligród). Prelekcję poprowadzi:Dr Łukasz Bajda – […]

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Fundacji Instytut Regionalny za rok 2024 wpłynęły następujące oferty: 1. KPW Audytor Sp. z o.o. (ul. Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź) – na kwotę 19 680,00 zł brutto. Złożona oferta została uznana za nieważną, gdyż nie spełniła warunków określonych w zapytaniu ofertowym: […]

W dniach 21-23 maja 2024 roku odbyły się warsztaty zatytułowane „Ekosystemy pastwisk górskich i pasterstwo”. Warsztaty odbyły się w Odrzechowej, w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB w ramach projektu Conserving Pastures and Halting Climate Change in Mountain Areas of V4 Countries realizowanego przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Głównym celem warsztatów było podniesienie świadomości na temat […]

Heritage Innovators Day 2024 to jedyne w Polsce, międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest podnoszenie jakości naszego otoczenia i pobudzanie kreatywności w jego kształtowaniu. Dzięki temu mają zostać przywrócone dla społeczności wspaniałe osiągnięcia dziedzictwa kulturowego. Wśród narzędzi, które będą wspierać realizację tego celu, są zarówno technologie, jak i metody tradycyjne, w tym rzemiosło. Aby stało się […]

AKTUALIZACJA – dn. 06.06.2024 r. godz. 9:00 W związku z sezonem urlopowym termin składania ofert na zostaje wydłużony do 13 czerwca 2024 r. do godz. 10:00. Szanowni Państwo,w związku z realizacją zadania „Wsparcie infrastrukturalne i programowe Karpackiego Uniwersytetu Ludowego” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania […]

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Fundacji Instytut Regionalny za rok 2024 wpłynęły następujące oferty:1. KPW Audytor Sp. z o.o. (ul. Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź) – na kwotę 22 140,00 zł brutto. Złożona oferta została uznana za nieważną, gdyż nie spełniła warunków określonych w zapytaniu ofertowym: – […]

Szanowni Państwo,Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania graficznego, składu i druku – periodyku dotyczącego tematyki Karpat wpłynęła jedna oferta złożona przez KORAW Piotr Kocząb, ul. Kolorowa 24/24, 35-235 Rzeszów – na kwotę 51 060,00zł brutto. Za najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym uznana została oferta złożona przez KORAW Piotr […]

Szanowni Państwo,w związku z realizacją zadania „Wsparcie infrastrukturalne i programowe Karpackiego Uniwersytetu Ludowego” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Fundacji Instytut Regionalny za rok 2024. […]

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zadania „Wsparcie infrastrukturalne i programowe Karpackiego Uniwersytetu Ludowego” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie opracowanie graficzne, skład i druk czasopisma – periodyku dotyczącego […]

Zapraszamy do zapoznania się materiałami, które powstały w ramach projektu pn. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w zakresie postępowania z niewybuchami lub innymi materiałami niebezpiecznego pochodzenia wojskowego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Więcej informacji: https://instytutregionalny.eu/aktualnosci-projektowe/

postImg

Warsztaty garncarskie

24 kwietnia 2024

WARSZTATY GARNCARSKIE Warsztaty są prowadzone w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre (powiat leski).Warsztaty skierowane są do osób pełnoletnich. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób, aby wiedza teoretyczna miała bezpośrednie odbicie w wykonywanych ćwiczeniach praktycznych. Stopień trudności dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników. Wszystkie wykonane przedmioty zostaną wykończone i ozdobione z […]

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo,Fundacja Instytut Regionalny wydaje czasopismo pt. „Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny” – periodyk związany z tematyką Karpat.W czasopiśmie poruszane są tematy dot. dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, gospodarki, rozwoju i turystyki. Dodatkowo poruszane są konkretne i aktualne tematy, które mają na celu informować odbiorców czasopisma o tym, co się aktualnie dzieje się w Karpatach. […]

postImg

KURS CERAMIKA KARPACKA

9 kwietnia 2024

KURS CERAMIKI KARPACKIEJInteresujesz się formą przestrzenną? Marzysz o samodzielnym wykonaniu glinianego naczynia? A może po prostu chcesz odpocząć od codzienności w miłych okolicznościach przyrody i przenieść się w świat ceramiki? Jeśli tak, przyjedź do nas! PODSTAWOWE INFORMACJE Kurs jest prowadzony w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre (powiat leski).Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Nie […]

Zapraszamy do obejrzenia drugiego szkolenia dotyczącego postępowania z niewybuchami i innymi materiałami niebezpiecznego pochodzenia wojskowego, które poprowadził Pan dr inż. Waldemar Zakrzewski w dniu 20 marca 2024 r. Szkolenie było prowadzone w ramach projektu pn. „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w zakresie postępowania z niewybuchami lub innymi materiałami niebezpiecznego pochodzenia wojskowego” w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego […]

Zapraszamy do obejrzenia szkolenia dotyczącego postępowania z niewybuchami i innymi materiałami niebezpiecznego pochodzenia wojskowego, które poprowadził Pan dr inż. Waldemar Zakrzewski w dniu 6 marca 2024 r. Szkolenie było prowadzone w ramach projektu pn. „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w zakresie postępowania z niewybuchami lub innymi materiałami niebezpiecznego pochodzenia wojskowego” w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego   […]

 Ladies and Gentlemen, We invite you to participate in the international conference which will be held on April 23 this year. as part of the project entitled Safety education in the field of dealing with unexploded ordnance or other dangerous materials of military origin under the International Visegrad Fund. Conference entitled „Dangers caused by unexploded […]

We invite you to training organized by the Ukrainian partner: Non-governm ental organization “People’s self-defence Lviv”. The training will take place in April. Training no. 11. Defining explosive and dangerous objects of military origin (shooting ammunition, artillery shells, hand and mortar grenades, rockets, land mines: anti-tank and anti-personnel, torpedoes, naval mines, bombs).2. Sources of danger […]

We invite you to training organized by the Czechia partner: Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci (info@cbap.cz). Training no. 11. Defining explosive and dangerous objects of military origin (shooting ammunition, artillery shells, hand and mortar grenades, rockets, land mines: anti-tank and anti-personnel, torpedoes, naval mines, bombs).2. Sources of danger generated by explosive and dangerous objects […]

Program szkoleń realizowanych w ramach projektupn. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w zakresie postępowania z niewybuchami lub innymi materiałami niebezpiecznego pochodzenia wojskowego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 6 marca 2024: Szkolenie 1 , ON-LINECzas trwania: 12.00-16.001. Definiowanie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego (amunicja strzelecka, pociski artyleryjskie, granaty ręczne i moździerzowe, rakiety, miny lądowe: przeciwpancerne i […]

Serdecznie zachęcamy do uzupełnienia anonimowej ankiety na temat edukacji na rzecz bezpieczeństwa. Państwa opinie posłużą do opracowania i wdrożenia działań edukacyjnych w zakresie postępowania wobec niewybuchów i niewypałów. Ankieta znajduje się tutaj:https://forms.gle/Wn7ZPFwTE9YBZEvi8 Запрошуємо Вас пройти анонімне опитування про освіту з питань безпеки. Ваші відгуки будуть використані для розробки та впровадження освітніх заходів щодо поведінки з […]

postImg

Badania ankietowe – Visegrad

15 listopada 2023

Serdecznie zachęcamy do uzupełnienia anonimowej ankiety na temat edukacji na rzecz bezpieczeństwa. Państwa opinie posłużą do opracowania i wdrożenia działań edukacyjnych w zakresie postępowania wobec niewybuchów i niewypałów. Ankieta znajduje się tutaj Запрошуємо Вас пройти анонімне опитування про освіту з питань безпеки. Ваші відгуки будуть використані для розробки та впровадження освітніх заходів щодо поведінки з […]

postImg

Słuchowiska karpackie 2023

27 października 2023

Zapraszamy na słuchowiska karpackie: I. „Bacowanie. Hale i polany górskie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym pasterskiej kultury” – 8.11.2023 r., godz. 17:00Prowadzący: Józef Michałek – góral i praktyk w zakresie gospodarki rolnej w Karpatach, w szczególności funkcjonowania gospodarstw pasterskich. Od wielu lat ściśle współpracuje z gospodarstwami pasterskimi na obszarze od Beskidu Śląskiego po Bieszczady. Od 2008 […]

Z radością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego „ZERO WASTE” Na konkurs nadesłano 142 prace, z czego 15 nie podlegało ocenie z powodu wpłynięcia po terminie określonym w regulaminie konkursu. Komisja konkursowa oceniła wszystkie prace zgodnie z Regulaminem, wyłaniając następujących zwycięzców:I miejsce – praca Martyny Jacek ze Szkoły Podstawowej nr 15 w RzeszowieII miejsce – praca Nikodema […]

postImg

Warsztaty kulinarne 2023

16 października 2023

W dniach 14-15.10.2023 r. w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre (powiat leski) odbyły się dwudniowe warsztaty kulinarne. Warsztaty zostały zorganizowane dla 10 osób. Prowadziła je Pani Joanna Wrzecionko – artysta rzemieślnik, zielarz -fitoterapeuta, szef i kreator kuchni Dzikie Wino. Wyremontowała starą drewnianą chałupę w przysiółku Iwla Góry z pięknym widokiem na góry i Cergową. […]

Z radością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego „Twórczość Aleksandra Fredry” Na konkurs nadesłano 172 prace. Komisja konkursowa oceniła wszystkie prace zgodnie z Regulaminem, wyłaniając następujących zwycięzców: I miejsce – praca Mai Wilk ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Sanoku; II miejsce – praca Alicji Sudoł ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim; […]

postImg

Kurs fotograficzny – spotkanie IV

10 października 2023

7-8 października 2023 r. w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre odbyło się trzecie spotkanie w ramach kursu fotograficznego. Tematem spotkania była fotografia kolorów jesieni. Pierwszego dnia uczestnicy wraz z prowadzącym wyruszyli na Dwernik Kamień. W trakcie wszystkich spotkań trwał konkurs na najlepsze zdjęcie kursu. W związku z tym po powrocie do ośrodka wybrane przez […]

postImg

Warsztaty zielarskie 2023

3 października 2023

W dniach 30.09 – 1.10.2023 r. w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre (powiat leski) odbyły się dwudniowe warsztaty zielarskie. Warsztaty zostały zorganizowane dla 10 osób. Podczas pierwszego dnia warsztatów uczestnicy wraz z prowadzącą – Joanną Wrzecionko udali się na spacer w celu zebrania roślin, omówienia ich właściwości zdrowotnych i smakowych. Następnie wspólnie przygotowali potrawy […]

postImg

Zaproszenie na warsztaty kulinarne

2 października 2023

Szanowni Państwo,Fundacja Instytut Regionalny w ramach zadania „Rozwój potencjału instytucjonalnego Fundacji Instytut Regionalny” zaprasza chętnych do udziału w warsztatach kulinarnych, które odbędą się w terminie 14-15.10.2023 r. Link do formularza:https://docs.google.com/forms/d/1e8zAqkBntcgnMQHCuwX5H4hoA5wY0j9QoG-nRXrFS9M/edit Warsztaty poprowadzi:Joanna Wrzecionko – artysta rzemieślnik, zielarz -fitoterapeuta, szef i kreator kuchni Dzikie Wino. 28 lat temu przywędrowała autostopem w Beskid Niski i pokochała jeszcze […]

W ramach inicjatywy „Na pomoc przyrodzie” w Karpackim Uniwersytecie w Bystrem zostały wykonane nasadzenia bylin miododajnych. Wybrano rośliny takie jak, m.in.: sadziec, rozchodnik, rudbekia, dziewanna, dziewięćsił, bodziszek. W ogrodzie pojawił się również kosodrzewina. Inicjatywa pod nazwą „Na pomoc przyrodzie” realizowana jest w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich […]

W dniach 23-24 września 2023 r. w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre odbyło się trzecie spotkanie w ramach kursu fotograficznego. Spotkanie dotyczyło fotografii przyrody nieożywionej. Pierwszego dnia uczestnicy odwiedzili rezerwat Gołoborze, Ogród Biblijny oraz Park Miniatur w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym w Myczkowcach, zaporę wodną w Myczkowcach. Popołudnie poświęcone było artystycznym zdjęciom wykorzystującym długi czas naświetlania […]

W dniu 19 września 2023 r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie w ramach inicjatywy „Na pomoc przyrodzie” odbył się wykład „Zadbajmy o planetę, podczas którego uczniowie dowiedzieli się co zrobić, aby pomóc Ziemi oraz zapoznali się z „Kodeksem młodego ekologa”. Inicjatywa pod nazwą „Na pomoc przyrodzie” realizowana jest w ramach […]

Szanowni Państwo,Fundacja Instytut Regionalny w ramach zadania „Rozwój potencjału instytucjonalnego Fundacji Instytut Regionalny” zaprasza chętnych do udziału w warsztatach zielarskich. Program warsztatów znajduje się w załączeniu. Link do formularza: https://docs.google.com/forms/d/1CJY8cJL4TwXaykRCArCpjHZmaA6lsgOltaKsjztx3O4/edit Warsztaty poprowadzą:Joanna Wrzecionko – artysta rzemieślnik, zielarz -fitoterapeuta, szef i kreator kuchni Dzikie Wino. 28 lat temu przywędrowała autostopem w Beskid Niski i pokochała jeszcze […]

Fundacja Instytut Regionalny zaprasza młodzież szkół podstawowych (klasy I-VI) z województwa podkarpackiego do udziału w konkursie plastycznym „ZERO WASTE”. Konkurs jest organizowany w ramach inicjatywy pn. „Na pomoc przyrodzie” realizowanej w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna”, […]

Szanowni Państwo,Fundacja Instytut Regionalny w ramach zadania „Rozwój potencjału instytucjonalnego Fundacji Instytut Regionalny” zaprasza chętnych do udziału w warsztatach haftu i karpackiej biżuterii koralikowej. Celem warsztatów jest zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów). Warsztaty poprowadzi Pani Ewelina Matusiak-Wyderka – mistrzyni karpackiej biżuterii koralikowej, instruktor rękodzieła artystycznego, czeladnik w zawodach: tkacz i koszykarz-plecionkarz, […]

Fundacja Instytut Regionalny zaprasza młodzież szkół podstawowych z województwa podkarpackiego do udziału w konkursie plastycznym „Twórczość Aleksandra Fredry”. Konkurs jest organizowany w ramach zadania „Fredro w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim” dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej twórczości Aleksandra Fredry. Celem konkursu adresowanego do młodzieży z województwa podkarpackiego (klasy […]

I. „Ziemiaństwo w Bieszczadach od 2. połowy XIX w. do wybuchu II wojny światowej” – 30.08.2023 r., godz. 17:00Prowadzący: Dr Łukasz Bajda – Historyk, regionalista, przewodnik beskidzki i okazjonalnie dziennikarz. W 2015 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Humanistycznym UMCS. Od urodzenia związany z Podkarpaciem, dzieciństwo spędził w Bieszczadach. Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, […]

19 i 20 sierpnia 2023 r. odbyło się drugie spotkanie w ramach kursu poświęcone było fotografii reportażowej. Warsztaty rozpoczęły się od wykładu na temat wielokulturowości na terenie Bieszczadów, który poprowadził Pan dr Łukasz Bajda, historyk, regionalista, przewodnik beskidzki i okazjonalnie dziennikarz. Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”, wychowanek SKPB Lublin. Następnie […]

W dniach 5-6 sierpnia br. odbędzie się „Festiwal Twórców Karpackich” organizowany przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Festiwal połączony jest z drugą imprezą Gminy Baligród pn. Karpacki Jarmark Festiwal Kapel Bojkowskich. Oba festiwale odbędą się na terenie stadionu sportowego w Baligrodzie. W tym roku Partnerem naszej imprezy jest TVP3 Rzeszów, która będzie obecna na Festiwalu w niedzielę, […]

W tym numerze Łukasz BajdaOd urzędnika do ordynata – kilka słów o Tadeuszu Czarkowskim-Golejewskimdr inż. arch. Marek GransickiCo dalej z architekturą w Karpatach? – część trzeciadr hab. Grażyna Stojak, prof. URIkona karpacka – zrodzona w tyglu kultur, na granicy Wschodu i ZachoduAdam SzarySzczególne walory bieszczadzkiej floryAndrzej PotockiTranskarpacki kolejowy szlakAndrzej PotockiMalował BieszczademJacek StachiewiczZ gór i lasów […]

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” organizuje „Festiwal Twórców Karpackich”, który odbędzie się w dniach 5-6 sierpnia br. w Baligrodzie na terenie stadionu sportowego Festiwal połączony jest z drugą imprezą Gminy Baligród „Karpacki Jarmark Festiwal Kapel Bojkowskich”. W tym roku Partnerem naszej imprezy jest TVP3 Rzeszów, która będzie obecna na Festiwalu w niedzielę, 6 sierpnia z relacjami na […]

Przenieś się w świat ceramiki karpackiej w malowniczych okolicznościach przyrody!Karpacki Uniwersytet Ludowy zaprasza na kameralne warsztaty ceramiczne w Bieszczadach.Warsztaty poprowadzi Mistrzyni Ceramiki Katarzyna Ziomek. PODSTAWOWE INFORMACJEKurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Realizowany jest w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre 39, 38-606 Baligród. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób, aby […]

postImg

Warsztaty z podstaw szycia

29 czerwca 2023

Warsztaty z podstaw szycia prowadzone przez Monikę Nowakowską. Warsztaty skierowane do osób pełnoletnich. Realizowane w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre 39, 38-606 Baligród. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. Mile widziane własne maszyny do szycia. TERMIN: 12-13.08.2023 r. (zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10)CENA: 750 zł W cenie warsztatów:• 15 godzin zajęć warsztatowych;• nocleg;• pełne […]

W tym numerze Łukasz BajdaZapomniana artystka z olchowej dr inż. arch. Marek GransickiPamiątki po starym, dobrym… część druga Jacek StachiewiczPrzyroda wraca tam, skąd człowiek ją wyprosił. Rozmowa z dr. Stanisławem Kucharzykiem, zastępcą dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego Adam SzaryZioła w dawnej diecie Bojków, Łemków i innych ludówna początku karpackiego lata Andrzej PotockiLosy cudownej ikony Matki Boskiej […]

postImg

Warsztaty kuchni karpackiej

24 czerwca 2023

Warsztaty kuchni karpackiej prowadzone przez Joannę Wrzecionko.Warsztaty skierowane do osób pełnoletnich. Realizowane w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre 39, 38-606 Baligród. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. TERMIN: 17-18.07.2023 r. (zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10)CENA: 650 zł W cenie warsztatów:• 16 godzin zajęć warsztatowych;• nocleg;• pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwa kawowa + ciasteczko […]

postImg

Warsztaty rzeźby w drewnie

12 czerwca 2023

Warsztaty rzeźby w drewnie prowadzone przez Marię Kondrad. Warsztaty skierowane do osób pełnoletnich. Realizowane w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre 39, 38-606 Baligród. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. TERMIN: 29-30.07.2023 r.CENA: 650 zł W cenie warsztatów:• 16 godzin zajęć warsztatowych;• nocleg;• pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwa kawowa + ciasteczko 😉);• materiały i narzędzia […]

W dniach 3-4 czerwca 2023 r. w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w Bystrem odbyło się pierwsze spotkanie w ramach kursu fotograficznego. Spotkanie poprowadził Waldemar Sosnowski – fotoreporter i fotoedytor „Gazety Wyborczej” w latach 1994-2006 później Polska „The Times”. Był nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim i Rzeszowskim. Obecnie freelancer, autor kilkunastu albumów autorskich. Jego fotografie […]

Warsztaty karpackiej biżuterii koralikowej poprowadzone przez Mistrzynię Karpackiej Biżuterii Koralikowej Ewelinę Matusiak- Wyderkę. Warsztaty skierowane do osób pełnoletnich. Realizowane w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre 39, 38-606 Baligród. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. TERMIN: 2-3.07.2023 r. Warsztaty rozpoczynają się o godzinie 10. CENA: 650 zł W cenie warsztatów:• 16 godzin zajęć warsztatowych;• nocleg;• pełne […]

postImg

Warsztaty ceramiczne

7 czerwca 2023

Warsztaty ceramiczne poprowadzone przez Mistrzynię Ceramiki Katarzynę Ziomek. Warsztaty skierowane do osób pełnoletnich. Realizowane w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre 39, 38-606 Baligród. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. TERMIN: 17.06.2023 r. i 1.07.2023 r.CENA: 500 zł W cenie warsztatów:• 16 godzin zajęć warsztatowych;• wyżywienie (obiad, przerwa kawowa + ciasteczko 😉);• materiały i narzędzia potrzebne […]

Rzuć wszystko i przyjedź w Bieszczady na kurs rękodzieła i kuchni Karpat! PODSTAWOWE INFORMACJEKurs realizowany jest w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre 39, 38-606 Baligród. Uczestnicy mogą wziąć udział w pojedynczych warsztatach, bądź całym kursie obejmującym 4 moduły. Warsztaty skierowane są do osób pełnoletnich. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. Kurs składa się 4 modułów:• […]

BEZPŁATNY KURS FOTOGRAFICZNY – Fotografujemy Bieszczady Chcesz poznać tajniki fotografii krajobrazu lub architektury robiąc zdjęcia w różnych porach roku?  Zgłoś się do Karpackiego Uniwersytetu Ludowego! PODSTAWOWE INFORMACJE Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, które na poziomie średnio zaawansowanym opanowały podstawy fotografii. Podczas zajęć prowadzący będzie się posługiwać specjalistycznym nazewnictwem.   Każdy z uczestników jest zobowiązany do korzystania z […]

W tym numerze: Dr inż. arch. Marek GransickiSztuka karpackiej architektury Dr inż. arch. Andrzej Bruno KutiakDwór w Dąbrówce Polskiej pod Sanokiem Jacek StachiewiczBojkowszczyzna bez Bojków. Rozmowa z dr. Tadeuszem Baraniukiem – etnografem, emerytowanym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego Dr Mirosława KopystiańskaŻycie codzienne Łemków Andrzej PotockiNie święci świętych rzeźbią Adam SzaryHistoria i różnorodność szaty roślinnej w bieszczadzkiej krainie […]

W tym numerze: Dr Agnieszka Pieniążek, Martyna LewWspółczesne uniwersytety ludowe w województwie podkarpackim. Karpacki Uniwersytet Ludowy Dr Łukasz BajdaUrywki z dziejów Bystrego Wojciech WesołkinPrzemysł ludowy oraz rzemiosło w karpackich wsiach górali ruskich Bojków i Łemków Jacek StachiewiczDoznawanie w Bieszczadach. Rozmowa z Januszem Demkowiczem – twórcą drezyn rowerowych w Bieszczadach, współtwórcą zespołu Tołhaje Adam SzaryZimowe bogactwo […]

Z radością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego „Moja miejscowość” Na konkurs nadesłano 151 prac. Komisja konkursowa oceniła wszystkie prace zgodnie z Regulaminem, wyłaniając następujących zwycięzców: 1 miejsce – praca zbiorowa uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leskaw składzie: Karolina Bańczak, Klaudia Januszczak, Dawid Marzyński, Filip Zagórski, SzymonBiodrowicz;2 miejsce – praca Patryka Smugi z Zespołu Szkół Mistrzostwa […]

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na warsztat on-line dot. działalności pożytku publicznego, obowiązków organizacji społecznych oraz dialogu obywatelskiego, który odbędzie się 29 grudnia 2022 r. w godzinach 10.00-14.00 za pośrednictwem platformy ZOOM. Warsztat obejmować będzie podstawowe informacje z zakresu wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, roli ciał dialogu obywatelskiego, sposobu tworzenia i zakresu […]

Raport z badania potencjału i potrzeb podkarpackich organizacji pozarządowych uczestniczących w zadaniu „Od archiwum społecznego do dialogu obywatelskiego” oraz z badania podkarpackich samorządów w zakresie konsultacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi Raport dostępny tutaj

W tym numerze: Martyna LewHistoria uniwersytetów ludowych w województwie podkarpackim do 1989 roku Jacek StachiewiczCoś tu u nas musi być, co ludzi ściąga.Rozmowa Z Beatą Woroniec – Prezeską Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Ludowy RzemiosłaArtystycznego w Woli Sękowej Anna LatusekStrażnicy Ciemnego Nieba Adam SzaryInwazja obcych w Bieszczadach Andrzej PotockiSar mange pharo, kaj tut mar nane. Romowie w […]

Fundacja Instytut Regionalny zaprasza młodzież szkół podstawowych z województwa podkarpackiego do udziału w konkursie plastycznym „Moja miejscowość”. Konkurs jest organizowany w ramach projektu Od archiwum społecznego do dialogu obywatelskiego finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu […]

W ramach inicjatywy „Ogród permakulturowy – powrót do natury” w Karpackim Uniwersytecie w Bystrem zostały wykonane nasadzenia roślin. W ogrodzie pojawiły się drzewa miododajne m.in. jarzębina, klon i dereń jadalny, drzewa i krzewy pożyteczne dla ptaków, tj. dereń jadalny, brzoza, jarzębina oraz kalina koralowa. Nie zabrakło też krzewuszki, która będzie zwabiać do ogrodu motyle i […]

W dniach 15-16 października 2022 r. w Karpackim Uniwersytecie Ludowym odbyły się warsztaty haftu i karpackiej biżuterii koralikowej dla 10 uczestników. Warsztaty poprowadziła Ewelina Matusiak-Wyderka – mistrzyni karpackiej biżuterii koralikowej, instruktor rękodzieła artystycznego, czeladnik w zawodach: tkacz i koszykarz-plecionkarz, pedagog. Absolwentka Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie, która karpacką biżuterią koralikową zajmuje się od 22 lat. […]

postImg

Warsztaty fotograficzne

11 października 2022

W weekend 8-9 października 2022 r. w Karpackim Uniwersytecie Ludowym odbyły się warsztaty fotograficzne dla 10 uczestników. Warsztaty poprowadził Waldemar Sosnowski – fotoreporter i fotoedytor „Gazety Wyborczej” w latach 1994-2006 później Polska „The Times”. Był nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim i Rzeszowskim. Obecnie freelancer, autor kilkunastu albumów autorskich. Jego fotografie publikowane są w […]

29 września 2022 r. w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w Bystrym odbyły się warsztaty z budowania domków dla owadów w ramach inicjatywy pn. „Ogród permakulturowy – powrót do natury”. Warsztaty zostały zorganizowane dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Baligrodzie. Po prelekcji przygotowanej przez prowadzącego, dzieci zabrały się do pracy, zabezpieczając i wypełniając przygotowane wcześniej konstrukcje domków […]

Szanowni Państwo,Fundacja Instytut Regionalny w ramach zadania „Rozwój potencjału instytucjonalnego Fundacji Instytut Regionalny” zaprasza chętnych do udziału w warsztatach fotograficznych. Program warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączeniu. Szczególnie zapraszamy osoby zainteresowane tradycyjnym dziedzictwem kulturowym regionu i działaniami na rzecz jego zachowania, które wiedzę zdobytą podczas warsztatów przekażą w swoich instytucjach i organizacjach. Zadanie […]

postImg

Słuchowiska karpackie

18 września 2022

Fundacja Instytut Regionalny zaprasza na „karpackie słuchowiska”, które będą odbywać się od września do listopada 2022 r. w formule on-line. Pierwsze słuchowisko pt. „Obrzędowość Bojków i Łemków” odbędzie się 20.09.2022 r. o godz. 15:00 Słuchowisko poprowadzi Pan Stanisław Drozd: Kierownik Gminnego Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków oraz Regionalnego Centrum Kultury w Myczkowie. Pracownik Gminnego […]

Szanowni Państwo,w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na organizację warsztatów karpackich w ramach zadania „Rozwój potencjału instytucjonalnego Fundacji Instytut Regionalny”, informujemy iż za najkorzystniejszą ofertę uznana została: TURKULA Karolina Kiwior

postImg

Warsztaty tkackie

6 września 2022

W dniach 3 – 4 września 2022 r. w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w Bystrem zorganizowane zostały warsztaty tkackie prowadzone przez Ľubicę Talarovičovą – pochodzącą z miejscowości Snina na Słowacji nauczycielkę plastyki w szkole podstawowej oraz wolontariuszkę w Organizacji Dziecięcej FÉNIX.Warsztaty zostały zorganizowane dla 10 uczestników. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu na temat historii tkania oraz […]

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zadania „Rozwój potencjału instytucjonalnego Fundacji Instytut Regionalny” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie organizacja warsztatów karpackich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku […]

postImg

Warsztaty ceramiczne

31 sierpnia 2022

W dniach 13 i 27 sierpnia 2022 r. w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre zorganizowane zostały warsztaty ceramiczne. Warsztaty poprowadziła Katarzyna Ziomek – absolwentka Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie, mieszkanka Podkarpacia od 2014 roku, posiadająca swoją pracownię PePesza Ceramik w Woli Sękowej. W warsztatach ceramicznych udział wzięło 15 uczestników. 13 sierpnia warsztaty rozpoczęły się […]

postImg

Warsztaty zielarskie

23 sierpnia 2022

W dniach 20 i 21 sierpnia 2022 r. w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w Bystrem zorganizowane zostały warsztaty zielarskie prowadzone przez Adama Szarego – biologa z Bieszczadzkiego Parku Narodowego, specjalizującego się w fitosocjologii, ochronie przyrody i etnobotanice. W warsztatach udział wzięło 15 uczestników. Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się od prezentacji obejmującej teoretyczne podstawy etnobotaniki, następnie uczestnicy […]

postImg

Warsztaty rzeźbiarskie

20 lipca 2022

W dniach 16-17 lipca 2022 r. w Karpackim Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre zorganizowane zostały warsztaty rzeźbiarskie. Warsztaty poprowadziła Maria Kondrad – plastyczka, malarka, rzeźbiarka, rękodzielniczka, początkująca ceramiczka. Absolwentka Wydziału Sztuki UR, Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie, wielu kursów plastycznych, rękodzielniczych i teatralnych. W warsztatach udział wzięło 10 uczestników. Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się od prezentacji […]

Fundacja Instytut Regionalny ogłasza listę zakwalifikowanych inicjatyw w ramach konkursu na inicjatywy lokalne na rzecz tworzenia archiwów społecznych: 1. Lider Stowarzyszenie Rozwój Aktywności Społecznej – Transkrypcja przekazów ustnych oraz melodii z terenu Rzeszowszczyzny i Podgórza, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Dębicy; 2. Lider Stowarzyszenie Przyjaciół Caryńskiej – Archiwizacja dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego poprzez książeczkę „Wołoska historia zaklęta w […]

Fundacja Instytut Regionalny ogłasza informację dotyczącą konkursu na inicjatywy lokalne na rzecz tworzenia archiwów społecznych. Do konkursu wpłynęło w terminie 17 zgłoszeń: 1. Stowarzyszenie Rozwój Aktywności Społecznej – Transkrypcja przekazów ustnych oraz melodii z terenu Rzeszowszczyzny i Pogórza, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Dębicy;2. Stowarzyszenie Przyjaciół Caryńskiej – Archiwizacja dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego poprzez książeczkę „Wołoska historia zaklęta […]

Szanowni Państwo,informujemy, iż nabór na warsztaty karpackie organizowane w ramach zadania „Karpacki Uniwersytet Ludowy (KarpatUL)” został zakończony. Dziękujemy za zgłoszenia.   Zadanie „Karpacki Uniwersytet Ludowy (KarpatUL)” jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.  

Fundacja Instytut Regionalny zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na inicjatywy lokalne na rzecz tworzenia archiwów społecznych. Oferujemy:• sfinansowanie inicjatywy (ok. 4700 PLN) związanej z poznaniem, popularyzacją dziedzictwa kulturowego oraz gromadzeniem, zabezpieczaniem, opracowywaniem, digitalizacją i udostępnianiem materiałów archiwalnych związanych z tym dziedzictwem; • warsztat i doradztwo na temat tworzenia archiwów społecznych – w formie […]

Szanowni Państwo,w ramach zadania „Karpacki Uniwersytet Ludowy (KarpatUL)” Fundacja Instytut Regionalny zaprasza chętnych do udziału w bezpłatnych warsztatach o następującej tematyce: 1. Warsztaty rzeźbiarskie, które odbędą się w dniach 16-17.07.2022 r.2. Warsztaty ceramiczne, które odbędą się w dniach 13 i 27.08.2022 r.3. Warsztaty zielarskie, które odbędą się w dniach 20-21.08.2022 r.4. Warsztaty tkackie, które odbędą […]

Zjednoczenie Łemków zaprasza na 32 Łemkowski Kermesz w Olchowcu, który odbędzie się w dniach 21-22.05.2022. W programie m.in. występy kapel z Polski i Słowacji, wystawa fotografii oraz warsztaty tkackie. Więcej informacji na stronie https://www.lemkounion.pl/index.html  

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na opracowanie i druk dwóch numerów czasopisma poświęconego dziedzictwu kulturowemu Karpat

W związku z realizacją zadania „Karpacki Uniwersytet Ludowy (KarpatUL)” zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie opracowanie i druk dwóch numerów czasopisma

Zapraszamy na prelekcję pt "Walory antropogeniczne Karpat na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim" prowadzoną przez mgr Roberta Bańkosza

Zapraszamy na prelekcję pt "Wpływ zmian klimatycznych w dobie Małej Epoki Lodowej na szerzenie kolonizacji wołoskiej w Karpatach polskich (XIV-XVII wiek)" prowadzoną przez prof. dr hab. Grzegorza Jawora

Zapraszamy na prelekcję pt "Osadnictwo Wołoskie na Bałkanach i w Karpatach w kontekście historyczno-geograficznym" prowadzoną przez dr Piotra Kłapytę

Zapraszamy na prelekcję pt "Muzyczne wpływy wołoskie w Karpatach" prowadzoną przez dr Justynę Cząstka - Kłapyta

Zapraszamy na prelekcję pt. "Praktyczne wykorzystanie bieszczadzkich roślin w wołoskiej kulturze pasterskiej" prowadzoną przez mgr Adama Szarego

Zapraszamy na prelekcję pt. „Wsie budowane przez naturę” prowadzoną przez dr inż. arch. Marka Gransickiego

Zapraszamy na prelekcje na temat wołoskiego dziedzictwa kulturowego